หลอดเลือดสมองตีบ

‘หลอดเลือดสมองตีบ’

หากจะเอ่ยถึงโรคภัยไข้เจ็บที่มักเกิดขึ้นกับผู้สูงวัย นอกจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และอีกสารพัดที่พึงต้องเพิ่มความระมัดระวังกันเป็นพิเศษแล้ว “โรคหลอดเลือดสมอง” ก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่นำมาซึ่งผลกระทบต่อจิตใจ และยากนักที่จะเยียวยารักษาให้หายได้ดีดังเดิม
 

ในภาวะปัจจุบัน โรคหลอดเลือดสมองกำลังเป็นโรคเรื้อรัง และเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ จากสถิติล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า โรคหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย และอันดับ 3 ของผู้ชายไทย ขณะเดียวกันผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้อาจมีความพิการเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตเกิดขึ้นด้วยไม่มากก็น้อย
 ด้วยเล็งเห็นถึงปัญหาที่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยเฉพาะในรายที่ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบจะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย ที่ต้องกลายเป็นคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เคลื่อนไหวลำบาก จนส่งผลกระทบต่อจิตใจ ทำให้รู้สึกว่าคุณค่าของตนเองลดลง แถมยังเป็นการเพิ่มภาระให้กับคนในครอบครัวที่จะต้องมาคอยดูแล ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงได้จัด “โครงการ สร้างเสริมความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด สมองตีบ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 75 พรรษา” ขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ รศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ ประธานโครงการฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ พร้อมทั้ง ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองตีบว่า
 การจัดโครงการสร้างเสริมความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบฯ นี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุ ประสงค์หลักเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านโรคหลอด เลือดสมอง พร้อมวิธีดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ป่วย และครอบครัวได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ตลอดจนการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ปิดท้ายด้วยการจัดตั้งชมรมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขึ้น และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 75 พรรษา
โรคหลอดเลือดสมอง เป็นภาวะที่เนื้อสมองขาดเลือดมาเลี้ยงอย่างทันทีทันใด ส่งผลให้เนื้อสมองถูกทำลายหรือตายลงในที่สุด สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ โรคหลอดเลือดสมองตีบ ซึ่งพบได้บ่อยที่สุดถึง  80% และโรคหลอดเลือดสมองแตก พบได้เพียง 20% จากสถิติของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในปัจจุบันพบว่า มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่รับไว้ในโรงพยาบาลปีละมากกว่า 500 ราย  
การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง ควรจะต้องรักษาโดยเร็วที่สุดจึงจะได้ผลดีที่สุด ในโรคหลอดเลือดสมองตีบ การรักษาจะได้ผลดีถ้าได้รับยาภายใน 3 ชั่วโมงแรก การให้ยาในกลุ่มยาละลายลิ่มเลือด สามารถช่วยลดอัตราการตายและความพิการของผู้ป่วยได้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จึงได้มีการจัดตั้งโครงการ Stroke fast track ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยให้การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการเฉียบพลัน นับเป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศ ไทยที่มีการจัดการดูแลผู้ป่วยอย่างมีระบบ และต่อเนื่องยาวนานเป็นเวลาเกือบ 10 ปี

โรคหลอดเลือดสมองตีบ แม้จะกำลังเป็นปัญหาที่สำคัญ แต่หากต้องการหลีกเลี่ยงก็มีวิธีการมากมายที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคได้ โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิต เช่น การควบคุมความดันโลหิต ควรแจ้งให้แพทย์ทราบโดยเร็วหากสังเกตพบว่า มีภาวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ ไม่สูบบุหรี่ รับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ ทานผักผลไม้เป็นประจำ และที่สำคัญออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 
แค่นี้…ก็เรียกได้ว่า ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมองตีบ หลีกหนีความพิการไปได้แล้ว กว่าครึ่ง.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: